Een half voorromp deel in aanbouw, let op de geintegrreerde vleugel "schouder".

Ga terug met de pijl links boven in de internet explorer.